Projekt Modernizacija proizvodnje II

Norway-grants

Tvrtka Ambroz d.o.o. ima za cilj povećanje efikasnosti i zelenu proizvodnju. Iz tog razloga je Ambroz d.o.o. odlučio nastaviti sa modernizacijom proizvodnje i nabavom strojeva koji će imati manji utjecaj na zagađenje okoliša, a ujedno osigurati veću efikasnost proizvodnje.

Norveška je kroz Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, u Programu „Business Development and Innovation Croatia“ podržala s bespovratnim potporom tvrtku Ambroz d.o.o. u projektu nabave Modernizacije proizvodnje II.

Početak projekta: 1. lipnja 2023.
Očekivani kraj projekta: 31. travnja 2024.

Ambroz d.o.o. objavljuje Javnu nabavu za Stroj probijačica

Kratki opis: Temeljem potpore iz Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia za financiranje projekta „Modernizacija proizvodnje II“ i u skladu s pravilima Zakona o javnoj nabavi, Ambroz d.o.o. objavljuje javnu nabavu za Stroj probijačica, Evidencijski broj nabave: 2023/363970-04
Krajnji rok za zaprimanje ponuda je: 21.09.2023. do 12.00 sati kroz EOJN portal javne nabave.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 Naručitelj i njegovi predstavnici u ovom postupku javne nabave u smislu odredbi članaka 76. i 77. ZJN 2016 definiraju tvrtke:

  • GAJOMA j.d.o.o., Hrvoja Macanovića 24, 10000 Zagreb
  • G-JIMI d.o.o., Kutnjački put 2, 10000 Zagreb i
  • Regula Impero d.o.o., Hrvoja Macanovića 24, 10000 Zagreb
kao tvrtke koja su u sukobu interesa temeljem navedenih odredbi ZJN 2016.
  • objave na TED-u: 10.8.2023., referentni broj 2023/S 154-490224
  • objave na EOJN: 11.8.2023., referentni broj 2023/S 0F2-0034147


Više informacija: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Posljednje aktivnosti

16.11.2023.
Dana 16.11.2023. Ambroz d.o.o. u cilju realizacije projekta objavljuje natječaj za nabavu Sustava za mjerenje.

Potencijalni dobavljači mogu preuzeti dokumentaciju za otvoreni natječaj niže:

Dokument otvoreni natječa za nabavu Sustava za mjerenje

Prijavni list na Sustav za mjerenje

Evidencijski broj nabave: 2023/363970-05
Krajnji rok za zaprimanje ponuda je: kraj dana 30.11.2023. godine